RODO

Polityka Prywatności

Informacje o przetwarzaniu Państwa danych

1. Dane Administratora Danych Osobowych
Zgodnie z art. 13 Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) uprzejmie informujemy, że administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Laura Mickiewicz prowadząca działalność agroturystyczną pod adresem Probark 5, 11-700 Mrągowo.
Dana kontaktowe Administratora Laura Mickiewicz, adres e-mail: bakula_mazury@wp.pl
2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO):
a) W przypadku wysłania przez Państwo wiadomości e-mail w celu kontaktu z nami, wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie Państwa adresu e-mail oraz danych zawartych w mailu- wyłącznie w celu odpowiedzi na zadane pytanie lub ustosunkowanie się do prośby.
b) Podanie danych jest dobrowolne.
c) Dane pozyskane w ww. sposób zostaną usunięte niezwłocznie po załatwieniu Państwa sprawy.
d) W każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć. Cofnięcie nie powoduje,
że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne.
W celu zawarcie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli zdecydują się Państwo na pobyt w naszym Gospodarstwie, dane osobowe będą pozyskiwane od Pana/Pani w procesie zmierzającym do zawarcia umowy.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie:
w celu dokonania wyceny usługi, rezerwacji usługi oraz wykonania usługi, jak również w przypadku zawierania innych umów związanych z profilem działalności,
w celu dopasowania usługi do Państwa osobistych preferencji,
w celu rozpatrzenia ewentualnej reklamacji.
Podanie tych danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji, jednakże podanie ich jest warunkiem zawarcia umowy.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy z zachowaniem okresu wymaganego przepisami prawa (przepisy podatkowe) oraz w celu dochodzenia lub obrony roszczeń i obsługi reklamacji.

3. Uprawnienia podmiotów danych
Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani prawo do:
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii swoich danych;
sprostowania danych osobowych;
usunięcia danych osobowych;
ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
do usunięcia danych w wypadku, gdy pozwalają na to przepisy prawa,
przenoszenia danych osobowych, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

4. Prawo do wniesienia skargi
Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.