U Roberta

Regulamin

Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z następującymi warunkami zakwaterowania w naszym obiekcie, co pozwoli nam na zapewnienie Państwu komfortowego i miłego wypoczynku.

§ 1.
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z nieruchomości oraz ruchomości znajdujących się w kompleksie wypoczynkowym „U Roberta”.

§ 2
Definicje pojęć użytych w niniejszym Regulaminie
1. Pensjonat/obiekt – kompleks wypoczynkowy położony w Probarku 5, 11-700 Mrągowo.
2. Gość – osoba zakwaterowana w pensjonacie.
3. Właściciel – osoba organizująca zakwaterowanie lub upoważniona/przysposobiona do tej czynności.

§ 3
1. Doba kwaterunkowa w pensjonacie trwa od godziny 15.00 w dniu zakwaterowania do godziny 10.00 w dniu wykwaterowania. Zmiana rzeczonych regulacji wymaga uprzedniej zgody Właściciela.
2. Czynsz za pobyt pobierany jest w dniu przyjazdu, po wcześniejszym ustnym ustaleniu z Gościem. W przypadku wcześniejszej rezygnacji niezostanie zwrócona opłata za czas niewykorzystanego pobytu, wyżywienia lub usług.
3. Zgodnie z art. 394 k.c. wpłacony zadatek przepada w całości w przypadku rezygnacji Gościa z pobytu, nie później niż 30 dni przed datą przyjazdu.
4. W obiekcie jest możliwość wykupienia za dodatkową opłatą śniadań oraz obiadów.
5. Osoby niezameldowane w pensjonacie mogą przebywać na terenie obiektu po uprzedniej zgodzie Właściciela lub uiszczeniu odpowiedniej opłaty.
6. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia mienia w postaci:
środków pieniężnych, papierów wartościowych, kosztowności,
innych rzeczy i przedmiotów wartościowych albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną.
7. Wyłączenie odpowiedzialności wskazanej w § 3 ust. 6 nie dotyczy rzeczy pozostawionych u Właściciela w depozycie.
8. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu lub innego pojazdu mechanicznego należącego do Gościa oraz znajdującego się w nim mienia. Z uwagi na powyższe korzystanie z parkingu przyległego do pensjonatu jest dobrowolne i bezpłatne.
9. W pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-6.00.
10. W godzinach ciszy nocnej osoby korzystające z usług obiektu mają obowiązek tak się zachowywać, aby nie zakłócać spokoju innych Gości.
11. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości w budynku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu we wszystkich jego pomieszczeniach.
12. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń technicznych powstałych z jego winy lub odwiedzających go osób. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu obiektu, Gość zostanie obciążony kosztami doprowadzenia lokalu do stanu poprzedniego.
13. Sprzęt Obiektu jest udostępniony Gościom bezpłatnie.
14. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie mogą korzystać
z udostępnionego sprzętu.
15. Korzystanie ze sprzętu pływającego wymaga uprzedniego ubioru kamizelek ratunkowych, których należy używać zgodnie z przeznaczeniem.
16. Użytkownik sprzętu jest zobligowany przestrzegać zasad bezpieczeństwa.
17. Sprzęt zwracany powinien być w stanie nienaruszonym, niezwłocznie po zakończeniu użytkowania.
18. Wifi jest do dyspozycji Gości bezpłatnie (hasło: wakacje00).

 

Życzymy Państwu miłego pobytu 😊