Kustoszami od początku powstania aż do dzisiaj są Ojcowie Jezuici, już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski.

Święta Lipka to jedna z chętniej odwiedzanych atrakcji przez turystów goszczących i wypoczywających w okolicach Mrągowa (zobacz tu), odległego o ok. 25 minut jazdy samochodem.

Święta Lipka – to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych okazów późnego baroku w Polsce. Zespół architektoniczny złożony z kościoła, krużganku i klasztoru, posiada zachowaną w stanie prawie nie zmienionym bogatą i różnorodną dekorację. Składają się na nią rzeźby w kamieniu i drewnie, malarstwo ścienne i obrazy na płótnie, wyroby złotnicze i snycerskie oraz rzadko spotykane w takiej obfitości dzieła artystycznego kowalstwa i ślusarstwa. Do tego dodać trzeba malownicze położenie zespołu na dnie doliny w obramowaniu lasów.

Otwarte w godz: 6:30 – 20:00

Msze:

niedziele i święta 7:00, 9:00, 11:00, 14:00, 17:00

dni powszednie 7:00, 9:50, 12:00, 18:00

Prezentacje organów:

niedziele i święta 10:00, 12:30, 13:30, 15:00, 16:00

soboty i dni powszednie 9:30, 10:30, 11:30, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00

(Prezentacja nie odbywa się jeżeli jest mniej niż 10 osób. W soboty po południu prezentacje mogą być odwołane, jeżeli w bazylice ma miejsce ślub.)

Odległość od Probarku ok.30km