Święta Lipka – Sanktuarium Maryjne

Święta Lipka – Sanktuarium Maryjne

Kustoszami od początku powstania aż do dzisiaj są Ojcowie Jezuici, już od średniowiecza przyciągające pielgrzymów nie tylko z Prus i Warmii, ale nawet z dalekich stron Polski. Święta Lipka – to także obiekt zabytkowy niezwykłej wartości, zaliczany do najwspanialszych...
Ferma Jeleniowatych

Ferma Jeleniowatych

Ferma jeleniowatych Stacji Badawczej Instytutu Parazytologii PAN w Kosewie Górnym Stacja oferuje spacer wśród oswojonych jeleni, danieli oraz mufonów pasących się na pastwiskach nad jednym z najczystszych jezior w Polsce jeziorem Kuc. Wśród atrakcji pracownicy...
Wilczy Szaniec – była wojenna kwatera Adolfa Hitlera

Wilczy Szaniec – była wojenna kwatera Adolfa Hitlera

Na terenie „Wilczego Szańca” znajdowało się około 80 obiektów o konstrukcji trwałej i około 100 baraków drewnianych. Najsolidniejsze schrony typu ciężkiego miały ściany o grubości 4-6 m i stropy do 8 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zdecydowana większość...