Na terenie „Wilczego Szańca” znajdowało się około 80 obiektów o konstrukcji trwałej i około 100 baraków drewnianych.

Najsolidniejsze schrony typu ciężkiego miały ściany o grubości 4-6 m i stropy do 8 m. Ze względu na wysoki poziom wód gruntowych zdecydowana większość obiektów na terenie Wilczego Szańca były budowlami typu naziemnego.

Ściany niektórych bunkrów pokryte były tynkiem z domieszką trawy. Cała kwatera była starannie maskowana – dachy budynków, pokryte warstwą ziemi, porastała trawa i młode drzewa.

Pod koniec II Wojny Światowej zamieszkiwało tam ponad 2000 osób. To tu, w 1944 dokonano nieudanego zamachu na niemieckiego dyktatora.

Zapraszamy przez cały rok, w godzinach:

Poniedziałek08:00 – 20:00
Wtorek 08:00 – 20:00
Środa 08:00 – 20:00
Czwartek 08:00 – 20:00
Piątek 08:00 – 20:00
Sobota 08:00 – 20:00
Niedziela, Święta 08:00 – 20:00

Odległość od Probarku 45km